Startujemy za

Informacje O festiwalu

Według oficjalnych statystyk w Polsce jest nawet do 300 tys. osób bezdomnych, natomiast noclegowni i schronisk tylko 241 na terenie całego kraju. Oznacza to, że każdy z tych punktów powinien pomieścić około 1245 osób, co nie jest możliwe.

Jak powstała IDEA Festiwalu?

Postanowiliśmy zawalczyć ze stereotypem osoby bezdomnej, która zazwyczaj kojarzy się bardzo negatywnie, i udowodnić, że wiele osób „bez dachu nad głową” to często wartościowi ludzie, którzy z najróżniejszych powodów (np. choroba, niepełnosprawność, utrata pracy, śmierć najbliższych czy depresja) trafili na ulicę. Aby powrócić do społeczeństwa, osoby te potrzebują konkretnego wsparcia. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta od lat troszczy się o bezdomnych. Zaspokaja ich podstawowe potrzeby bytowe (zapewnienie bezpiecznego schronienia, wyżywienia, odzieży i in.), pomaga w leczeniu wszelkiego rodzaju chorób, wspiera w pozyskiwaniu miejsc pracy, a przede wszystkim pomaga w powrocie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym, bo KAŻDY zasługuje na DRUGĄ SZANSĘ!

Skuteczna pomoc osobom bezdomnym nie jest możliwa bez zgromadzenia środków na ten cel. My chcemy zrezygnować z konwencjonalnego proszenia o pieniądze, ale – zaprosić Was do wymiany! W zamian za zakupioną „Cegiełkę” zapewniającą udział w Festiwalu gwarantujemy fantastyczną rozrywkę. A wszystko to dzięki zaangażowaniu życzliwych nam osób, firm i instytucji, a przede wszystkim - wsparciu wspaniałych Artystów z polskiej sceny muzycznej.

WPŁYW ZE SPRZEDANYCH BILETÓW - „CEGIEŁEK” ZOSTANIE PRZEKAZANY SCHRONISKU IM. ŚW. BRATA ALBERTA W PĘPICACH NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH, OPUSZCZONYCH I NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH POMOCY.

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „3 KOTWICE” MUZYKA – NADZIEJA – PRZYSZŁOŚĆ
bawmy się w dobrym celu!

Góra